• July 9, 2021

คิดแตกต่าง

จะเดินตามคนส่วนใหญ่ หรือ จะเป็นคนส่วนน้อยที่ คิดแตกต่าง ในช่วงเวลาที่มีคนพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จ เรามักจะเห็นการหยิบยกคน 2 กลุ่ม ขึ้นมาเปรียบเทียบกัน ระหว่าง “คนส่วนใหญ่ที่ทำตาม ๆ กัน” กับ “คนส่วนน้อยที่ทำอะไรและ คิดแตกต่าง ” แล้วถามว่า คุณจะเลือกเป็นคนแบบไหน ? เรามักคิดกันว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคล และ เป็นสิ่งที่เลือกกันได้ง่ายๆ ว่าจะ “เป็นคนส่วนใหญ่ที่ทำตามๆ” หรือ “เป็นส่วนน้อยที่ทำอะไรแตกต่าง” แต่คำถาม คือ ปัจจัยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และ เป็นสิ่งที่เลือกกันได้ง่าย ๆ จริง ๆ หรือ? งานวิจัยที่โด่งดังชิ้นหนึ่ง โดยนักจิตวิทยาชื่อ Solomon Ashกับ ความ คิดแตกต่าง Choi Incheol ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ The Frame เกี่ยวกับงานวิจัยที่โด่งดังชิ้นหนึ่ง โดยนักจิตวิทยาชื่อ Solomon Ash จัดทำขึ้นในปี 1951 ที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสวาร์ธมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา…

Read More